Starodávné posvátné formule manter a janter – zkratka k Božství

by Šrí Káléšvara

[ Původně vytištěno v časopisech Wendezeit 03/2007, Visionen 05/2007 a Pulsar 03/2008]

Článek z Wendezeit v PDF (německy) – klikněte pro stažení
Článek z Wendezeit v PDF (německy) – klikněte pro stažení
Článek z Visionen v PDF (německy) – klikněte pro stažení
Článek z Visionen v PDF (německy) – klikněte pro stažení
Revidovaná a znovu vydaná speciální verze článku z Pulsar v PDF (německy) – klikněte pro stažení
Revidovaná a znovu vydaná speciální verze článku z Pulsar v PDF (německy) – klikněte pro stažení

Jak se Ježíš, Buddha, Širdi Bába, Ramana Maharši, Ramakrišna Paramahamsa, starodávní světci a mocné božské duše stali ve vesmíru velmi úspěšnými? Proč mohl Širdi Bába dělat zázraky? Proč mohl Ježíš dělat zázraky? Proč mohl Buddha dělat zázraky? Proč my nemůžeme? Proč někteří lidé dosáhnou obrovského úspěchu, získají duchovní sílu, zatímco jiní ne? Je to jejich tvrdou prací, štěstím, meditační silou z minulého života nebo díky pomoci jejich mistra?

Co takhle zažít to, co zažívají světci? Jak se světci stali světci? Přímo z nebe nepřišli. Narodili se jako lidé. Každý člověk je částí Boha. Duše každého člověka je částí Boha. Všichni jsme si rovni. Všichni pocházíme z velikosti, ale ignorujeme svoji vlastní. Máme pocit, že jsme v temnotě. Vy sami jste mistři, ale nevíte to. Máte hodně schopností. Je v nás ukryto neuvěřitelně obrovské světlo. Díky určitým duchovním procesům můžeme to světlo dostat napovrch. Jakmile naše světlo vzroste, bude všechno možné. Potřebujete jen vedení.

Integrace a implementování kosmické energie

Ve starodávné Indii měli lidé po tisíce let čistá oddaná srdce. Hlavní touhou bylo zažít Božskou zázračnou energii. Byly vytvořeny nějaké mantry a ty upoutaly – přitáhly – mnoho andělů. Taková byla jejich technologie. Věda Indie naprosto závisela na slunci, andělech a zázračných silách. Celá jejich věda byla síla. Jejich technologie byla síla pracovat s dušemi. Byli to právě andělé, kteří před dvěma až pěti tisíci lety učili svět skrze starodávné rukopisy. V rukopisech jsou nadpřirozené formule – mantry a jantry, které ukazují, jak se napojit na kosmickou energii, jak přitáhnout vesmír, jak působit na vesmír, jak vstřebat vesmír, jak používat vesmír a poté, co ho implementujeme, jak obdržet od vesmíru nazpět. To jsou ty kroky.

Pokud znáte perfektní formuli, správný kanál a energii, všechno je před Bohem možné. Tyto informace byly po tisíce let ztraceny. Udržovaly se v tajnosti. Mistři je nezveřejňovali. Nebo když je zveřejnili, nedali přesný návod, jak je používat. Studentům nikdo neukazuje, jak řídit auto.

To, co jsem vypozoroval, co jsem poznal, je, že většina světců pouze hovoří o Védách, Bhagavad Gítě, Mahábharatě. Je krásné číst, ale měli bychom implementovat něco jiného. V této době musíme žít jinak. V současné Kalijuze, tomto století, je mysl a psychologie lidí jiná. V současné situaci potřebujete vědomosti této jugy a extra zkratky.

Přímé zážitky božství jsou nutné

Bez síly, šakti bychom nebyli schopni téměř nikomu pomoci, i kdybychom hovořili sebekrásněji. Musíme předávat energii, silně na lidi zapůsobit, aby se zamilovali do Boha a pěstovali tu lásku navěky věků. 90 % světců na světě je dobrými řečníky, ale nemohou dát blaženost saččidánandy. Musíte dávat lidem zkušenosti, šakti. Skrze zkušenost se zrodí bhakti, láska.

Někteří lidé meditují tři roky, deset let, nebo třicet let a nic se neděje. To je hrozné. Nemají žádný zážitek – nic. Nic není. Udělat z vás vězně ve spirituálním vězení je obrovský zločin. Pokud plýtváte časem a jen bojujete a bojujete, jste ve velkém zármutku.

Přicházejí za mnou stovky studentů z mnoha různých zemí: „ Máme za sebou spoustu společně stráveného času. Dostali jsme běžné daršany, zpíváme bhadžany, děláme sévu, ale nemáme žádné zkušenosti. Necítíme, že by v nás rostla nějaká energie. Cítíme, jak den za dnem klesáme.“ Cesta oddanosti je dobrá, opravdu si jí vážím. Ale kdy byste po ní měli jít? Až budete opravdu hodně staří a vaše tělo nebude moci akceptovat meditace. V tu dobu je cesta oddanosti vhodná.

Ramakrišna Paramahamsa komunikoval každý den s Božskou Matkou. V počátečních fázích Ramakrišna nikdy Vivekanandu neučil: „Jen mě uctívej. Jen mi každý den zpívej bhadžany.“ To mu nikdy neřekl. Přikázal: „Jdi, sedni a medituj.“ I kdyby byl jakýkoliv člověk neuvěřitelnou duší, ve vesmíru je to jediný způsob, jak se napojit na nejvyšší božské energie. Tečka. Jděte, sedněte, meditujte, stále nasávejte energii, a pak se spojte s tím, co opravdu chcete.

Musíte tím procesem projít. Musíte přitáhnout energii a musíte pročišťovat. Musíte načerpat energii, abyste rozvinuli a dostali určité schopnosti. Bez praktikování, bez tvrdé práce není šance, abyste ve spiritualitě uspěli. Důvěra, síla vůle a trpělivost se u vás automaticky rozvinou, pokud kladete největší důraz na soustředění a meditaci. Všechno přijde, ale musíte praktikovat s čistým otevřeným srdcem.

Bez meditace není úspěch

Mé přímé sdělení každému je, že míra všeho úspěchu závisí na tom, kolik děláte džapy. Meditační síla je meditační síla. Ať děláte jakoukoliv džapu se silnou inspirací, přináší to k vám, k vaší duši, na vaši cestu velký úspěch. Džapa je to nejvyšší, nejvyšší, nejvyšší, číslo jedna. Pro nabíjení duše má nejvyšší prioritu. Nic jiného, co by nabilo vaši duši tak vysokou frekvencí, ve vesmíru není. Je to jako obrovské nabití baterie vaší duše. Pak, když jste obrovsky nabití, se vás zpravidla negativita tak moc nedotkne. Máte hodně silnou vůli, důvěru, nejvyšší rezistenční sílu a kolem sebe božské ochranné kruhy.

Můžeme zvednout svoji energii, abychom posílili své třetí oko. Pokud budete mít silné třetí oko, obecně budete schopni dostat svou mysl pod kontrolu, posílí se srdce a už nebudete mít tak snadno zlomené srdce. Pokud nebudete mít zlomené srdce, posílí se způsob vašeho myšlení a vzroste kapacita vaší duše. Když budete mít extra silnou duši, budete schopni napojit se na nadpřirozené věci.

Jen duchovní procesy přinesou duchovní schopnosti

Duše je jako kuře ve vajíčku. Skrze určité procesy můžete vytvořit ve svém těle takový mechanismus jako je stvoření vejce. A pak, jednoho dne, můžete vyjít z vejce, a chodit venku jako malé kuře. Toto je cestování duše, vyjít ven a pak se zase vrátit do svého těla. Naučte se tyto kanály.

Pracovat s těmito kanály znamená vytvořit si zázračně, bez povšimnutí nadpřirozené schopnosti. Toto je vnitřní význam skrytý za všemi těmito džapami. Proto rišiové, jogíni a maharišiové jednoduše jen roky a roky seděli pod stromem a meditovali. Nepotřebujete strávit spoustu let hledáním těch pravých formulí. Někteří ze světců tyto specifické formule již objevili a předali nám je. To je naše štěstí. Kanály jsou pořád k dispozici a Příroda má pro nás dveře otevřené. Tyto prastaré božské vědomosti se opět vracejí. Jestliže budeme následovat tuto moudrost, budeme mít výsledky.

Pokud tento bod zanedbáte a budete si myslet, že je směšné odříkávat miliony manter a divit se, že to nedává smysl – samozřejmě, běžné mysli to smysl nedává – ale jestliže to začnete vstřebávat, pocítíte výsledek.

Po praktikování specifických modliteb, meditací a čanelování jsou určité věci možné. Modlitby, meditace a čanelování umožní nadpřirozené energii spolupracovat a komunikovat s vibracemi duše a vyplnit přání, která opravdu chceme.

Není možné dosáhnout nejvyšších duchovních stupňů jen skrze lásku

Devadesát procent běžných světců na světě učí jednoduchou cestu, „Miluj. Buď šťastný. Buď dobrý, konej dobro a vnímej dobro. Jen miluj lidi. Získáš vše z pouhého milování lidí.“ Je to jinak. Na 100 % s tím souhlasím, ale těm, kteří opravdu chtějí duchovní osvícení, to nepomůže. Nepomůže to těm, kteří chtějí vnitřní zkušenosti. Nepomůže to těm, co chtějí vidět nadpřirozené věci. Nepomůže jim to.

I když odlišné tradice tvrdí, že je snadné získat to skrze lásku, já s tím naprosto nesouhlasím. Ano, vždy můžete vyhrát lásku Božské Matky. Chceme lásku. To je skvělé. Ale my se chceme naučit Její mechanismy. Chceme pochopit vnitřní význam toho, jak nás testuje. Chceme pochopit podstatu Jejího stvoření. Chceme se to naučit. To je super vrcholná fáze. Pokud opravdu nechcete dosáhnout tohoto stadia, i tak můžete být léčitelem a pomoci mnoha lidem. Na určité úrovni. Můžete prožít celý svůj život jako obdivuhodná bytost, jako průvodce. Ale pokud opravdu chcete jít do super vrcholné fáze, tak je to úplně jiný příběh.

Neexistuje způsob, že by někdo mohl dojít až k poznání vnitřního mechanismu Božské Matky jen skrze lásku. Tečka. To je moje zlaté prohlášení. Dokonce i mnozí svatí, mnoho lidí říká, „Otevřete svá srdce, nasávejte lásku, pak můžete dělat, co chcete.“ Na sto procent s tím nesouhlasím. Vezměte si jakéhokoliv mistra ve vesmíru a podívejte se, čím vším si museli projít. Prozkoumejte jejich životy a uvidíte. Musíte touto fází projít sami. Musíte se pročistit, musíte nasát energii, abyste v sobě měli určité schopnosti. Tak to je. K dosažení vysoce silných kanálů není ve vesmíru jiné cesty, než sedět a meditovat. A k tomu vyzývám kohokoli. Tak tomu bylo v jejich posledním životě a ještě v životech předtím, že dělali meditační praktiky a dosáhli toho. I když jim někdo hodně pomáhal, stále potřebovali praktikovat meditaci. To je důvod, proč stále říkám – meditujte. Vibrace automaticky otevřou vaše srdce. Vaše duše bude automaticky nabita energií.

Mantra a jantra pro nejvyšší energii duše

Jakýkoliv světec, kdokoliv, kdo chce vyhrát spiritualitu, musí projít těmito třemi dveřmi – mantry, jantry a vytvoření nové božské energie. Když spojíme mantru a jantru a sloučíme tyto energie dohromady, vytvoříme novou vysokou božskou energii. Odříkáváte mantru a vizualizujete si jantru k vytvoření té nové energie. Pokud neprojdete byť jen jedinými dveřmi, nemůžete dosáhnout cíle.

Mantra představuje božskou vibraci. Jantra je diagram duše, skrytý domov energie. S mantrou můžete nasát sílu a můžete dát sílu. Zatímco zpíváte mantry v nejvyšším, nejhlubším tranzu, můžete mít vize janter. Potom, s mantrou a jantrou, jako když plamen využívá plyn, to můžete uvést do chodu. Vysoká božská energie, kterou obdržíte, když dáváte jantru a mantru dohromady, má obrovský efekt. Zafixování jantry, přidání mantry a čaneling dokáže přetvořit energii a změnit vibrace, přizpůsobit vám je a pak je pustit do stvoření, aby pracovaly. Je to druh techniky pro vyplnění vašich přání skrze vaši sádhanu. Mantry, jantry, pak vytvoření nové božské energie – to je ono. Nic víc není.

Práce s duší a kanály andělů, ovládání a zacházení s duchy, komunikace a zaháknutí andělů, donutit je pracovat, zvyšování vaší vlastní energie pro napojení a komunikaci s Božskou Matkou. Když jednou zakusíte Její energii, ta energie je s vámi stále. Tato energie pročistí vše kolem vás. Vaše duše se přemění na božskou duši. To jsou všechno neuvěřitelné, zajímavé techniky. Je to naprostý vnitřní pocit vědění.

Odkud jsi přišel? Kam jdeš?

Jak jednou víte, kdo jste, můžete rozpoznat neuvěřitelné božské duše v celém vesmíru. Můžete se napojit na tyto božské duše, na jakoukoliv božskou duši, a to skrze svoji energii. Chcete-li se spojit s duší Širdi Báby, Ježíše nebo Matky Marie, můžete ten kanál připravit sami tak, že ve vašem vztahu vytvoříte pouto.

Jestliže jste se jednou narodili, je pravdou, že musíte také zemřít. Kam jdete po smrti? Odkud jste přišli? Co je ve vás skryto? Tomu musíte porozumět. Jakmile víte, odkud jste přišli, pak budete automaticky vědět, kam jdete. Mezi tím lze snadno pochopit všechny iluze, ten velký sen. Je tady něco, co nevidíte, ale co musíte vidět.

Pokud chcete vidět skutečné věci – zaměřte se. Ten, kdo vás nutí zaměřit se, není Bůh. Cítit, že váš mistr je Bůh, ignorovat své vlastní kapacity a být neustále závislý na někom jiném, to je studentství. Nedělejte to. To je velký zločin. Milujte svého mistra jako přítele a jako bratra. Je to přítel, který přišel do vašeho života, aby do vás vnesl světlo a posunul vás. Jděte. Vnímejte realitu. Učiňte svou duši větší a větší a větší. Vlastním přičiněním se můžete dostat výš.

Co říkal Ježíš? Kdo v něj opravdu věří, bude silnější než on. To znamená všichni jeho studenti. Všichni jsou si rovni.

Šrí Káléšvara je moderní mistr a léčitel z Indie, předávající předtím dlouho skrývané božské znalosti mnoha západním studentům.

Učení Šrí Káléšvary je založeno na rukopisech z palmových listů, psaných světci a maharišii před tisíci lety:

  • Vrhají nové světlo na životy nejvyšších mistrů, včetně Ježíše, Buddhy a Širdi Báby.
  • Popisují posvátné procesy a formule – včetně silných manter a janter (posvátné kresby).
  • Ukazují, jak v komkoliv krok za krokem probudit mocné léčitelské schopnosti.
  • Vysvětlují, jak dosáhnout přímé zkušenosti s božstvím.

Posláním Šrí Káléšvary je vytvořit duchovní mistry po celém světě, zejména na západě. A naopak, svatou povinností jeho studentů je použít tyto pradávné znalosti k učení, léčení a přinesení osvícení všem, kdo je hledají.

Jako uznání jeho četných sociálních služeb v jižní Indii byl Šrí Káléšvarovi v únoru roku 2007 udělen čestný doktorát na mezinárodní Univerzitě Komplementární medicíny v Malajsii.

© 2005-2024 Shirdi Sai Global Trust •  Kontaktní informace •  Opatření ohledně soukromí