Kanály Ježíše Krista™
Starodávný vědomostní systém vyučovaný Šrí Káléšvarou

Ježíš Kristus
Ježíš Kristus

Kanály Ježíše Krista™ jsou jedny z korunovačních klenotů duchovního mistrovství. Je to jeden z „postgraduálních“ programů na Univerzitě duše Šrí Káléšvary. Svámí říká, že největší duchovní mistři napříč historií praktikovali těchto 18 kanálů síly. V prastaré védské tradici se jim říká kanály Saptarišijů. Svámí Káléšvara jim dal nové jméno: Kanály Ježíše KristaTM. Z celé historie byl Ježíš nejvýznamnějším člověkem, který vyhrál tyto kanály, měl největší úspěch. Proto Svámí říká, že Ježíšova energie je s těmito kanály hluboce spojena a jeho přímá požehnání jdou k těm, kdo je vyhrají. To je jeden důvod, proč Svámí nazývá Ježíše „Velký šéf“ (the Big Boss).

Abyste mohli úspěšně vyhrát tyto nejvyšší kanály, musí být vaše duše připravena implementovat energii Stvoření skrze demonstrování zázraků. Důvod, proč vyhrát tyto kanály, je stát se božskou duší – púrna avatárem. Púrna avatár je duše, která rozumí snu a dramatu tohoto života, záhadě života a smrti a může druhým ukázat skutečnou realitu.

Šrí Káléšvara vyučuje Kanály Ježíše Krista
Šrí Káléšvara vyučuje Kanály Ježíše Krista
Posvátný kříž
Posvátný kříž

Skrze tyto kanály přímo pochopíte vnitřní mechanismus božské reality, pravdu o životě a smrti a mechanismy implementující tuto pravdu, včetně toho, jak předvést nejvyšší zázraky a probudit schopnosti duše. Kromě toho můžete zmapovat charakter duše člověka tím, že přímo pocítíte vibrace jeho duše. Můžete přímo rozmlouvat s duší druhého člověka a tím velmi rychle omýt jeho karmy.

Ježíš řekl: „Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich“. Převážná část procesů Kanálů Ježíše Krista™ je vykonávána ve skupinách, což pomáhá vybudovat silné ochranné kruhy pro každou duši tím, že se duše energeticky propojí prostřednictvím skupinové jednoty. Historicky je jedním z hlavních důvodů selhání ve spirituálních procesech nedostatek jednoty. Pro negativitu je jednodušší vyrušit jednotlivce, než skupinu se silným duševním propojením. Všichni členové skupiny jsou navzájem spojeni a mají vůči sobě zodpovědnost a závazek. Součástí systému není jen přinést nejvyšší úspěch do vašeho vlastního a skupinového procesu, ale také zajistit předávání tohoto vědění příštím generacím.

© 2005-2024 Shirdi Sai Global Trust •  Kontaktní informace •  Opatření ohledně soukromí