Free eye operation performed in Navya Sri Eye Clinic
Free eye operation performed in Navya Sri Eye Clinic

Toho, kdo trpí nemocí a hladem, nemůžete učit mantru a proces. To je nesmysl. Potřebují kousek chleba, malou lékárničku a něco takového. Pomozte se o to postarat. Zkuste jim posloužit… v telugu se tomu říká Madhava séva. Bhagavan séva.

Zdravotnická pomoc

Také k vidění

Fronta u bezplatné lékařské kliniky
Fronta u bezplatné lékařské kliniky

Bezplatné lékařské tábory

Zprostředkováním bezplatných lékařských prohlídek, stanovením diagnóz a poskytnutím ošetření SSGT určil a vyléčil mnoho nemocí. Přímá intervence a preventivní osvěta zlepšila celkovou zdravotní úroveň ve vesnicích Ándhrapradéše i jejich okolí. Lékaři ze Západu, z Německa, Rakouska a Spojených států, spolupracovali na těchto klinikách s místními státními lékaři a věnovali svůj čas a službu na podporu mise SSGT.

Oční klinika Navjašrí

Šrí Káléšvara hovoří s operovanými pacienty a jejich rodinami
Šrí Káléšvara hovoří s operovanými pacienty a jejich rodinami

Počátkem roku 2001 SSGT zřídil v Indii bezplatné lékařské oční tábory pro chudé vesničany. V listopadu téhož roku již bylo operováno více než 1000 pacientů s mnoha očními nemocemi. Všichni pacienti měli zajištěnou stravu, ubytování, dopravu a brýle zdarma.

Roku 2007 byla za podpory SSGT založena Oční klinika Navjašrí. Tato klinika, pojmenovaná po dceři Šrí Káléšvara, zakládajícího předsedy SSGT, je vůbec první oční klinikou, založenou v této oblasti. Jejím cílem je poskytovat nejmodernější operace pro eliminaci a prevenci různorodých očních nemocí, například šedého zákalu.

Bylo vykonáno již tisíce operací a klinika poskytuje velmi potřebnou lékařskou péči o zrak. Bylo poskytnuto nezbytné lékařské vybavení, sanitní vozy, nástroje pro operace a podpůrné prostředky, aby mohlo být vyhověno potřebám lidí, kteří by si jinak nemohli dovolit řádnou péči. Klinika od svého založení zdvojnásobila svoji rozlohu a v prvních 18 měsících také podstatně vzrostl počet operací.

Od jejího založení Šrí Káléšvara osobně daroval dopravní prostředky, sanitky a minibusy na převoz pacientů, lékařů a na naléhavé případy. Jak se nemocnice rozrůstá, a stoupají potřeby, je v plánu darovat další dopravní prostředky, které by rozvoj oční kliniky podpořily.

Děti s HIV

Nedávno SSGT se svým předsedou Šrí Káléšvarou poskytl v rámci místního distriktu velice potřebnou podporu několika organizacím, jako je například “Kruši pro rozvoj vesnic”, pečujícím o děti nakažené virem HIV. SSGT pokračuje v podpoře řešení tohoto rostoucího problému v Indii tím, že poskytuje tolik potřebné nutriční doplňky a lékařskou pomoc. Ačkoli permanentní léčba této nemoci musí být ještě objevena, dále pokračuje podpora nakažených tímto virem i výzkumu jeho případné konečné léčby.

Když Šrí Káléšvara promlouval o těchto dětech, řekl:
 „Každý člověk by měl přijít na pomoc lidem trpícím nebezpečnou nemocí HIV a dát jim pocit radosti, sebedůvěru, obrátit je k Bohu a také převzít minimum zodpovědnosti za blaho lidí ovlivněných HIV a za vymýcení této nebezpečné nemoci.“.

Nemocniční komplex Širdi Sáí

Potenciální plán nemocničního komplexu Širdi Sáí l<br />Hospital Complex
Potenciální plán nemocničního komplexu Širdi Sáí l
Hospital Complex

Ve spolupráci s vládou Ándhrapradéše byl SSGT darován pozemek ve vesnici Penukonda pro vybudování mezinárodního nemocničního komplexu. Tato nemocnice bude mít v rámci distriktu Ándhrapradéš i v Indii jednu z nejvyšších úrovní specializace. Už jsem začal etapu dalších komplexů včetně výuky lékařského personálu, zdravotních sester, stážistů a lékařů.

Celková cena tohoto projektu je 20 milionů dolarů a již získal mezinárodní podporu od charitativních organizací, prominentních lékařů a představitelů společnosti ze Spojených států, Evropské Unie a asijských zemí.

Novinové články o zdravotnické podpoře

<%= render :partial => ‘dm_news/news_items/news_page’, :locals => {:tagtext => ’medical’} %>

© 2005-2024 Shirdi Sai Global Trust •  Kontaktní informace •  Opatření ohledně soukromí