Paramašiva jóga™
Starodávný vědomostní systém vyučovaný Šrí Káléšvarou

Šrí Káléšvara žehná Šiva lingamům posvátným popelem
Šrí Káléšvara žehná Šiva lingamům posvátným popelem
Átma lingamy zrozené Šrí Káléšvarou během zázračného procesu
Átma lingamy zrozené Šrí Káléšvarou během zázračného procesu

Cílem Paramašiva jógy™ je setkat se s Božskou Matkou: dostat její daršan, rozvinout si svůj vztah s Ní, získat od Ní výjimečné schopnosti a obdržet Její pomoc k tomu, abychom se stali božskou duší.

Paramašiva jóga™ je ucelený systém energie Šiva/Šakti. Používáte Šivovu energii prostřednictvím pěti elementů, abyste přitáhli Matku přímo před sebe. Šiva je vládce pěti elementů. Skrze zkušenosti a energii, přicházející přes proces Paramašiva jóga™, začnete chápat mechanismy Matčina Stvoření a Její božskou povahu. Abyste rozuměli různým úrovním Jejího Stvoření a energiím, ze kterých se skládá, musíte je přímo prožít. Proto začnete během tohoto procesu komunikovat s duchy, anděly a božskými dušemi. Protože využíváte Šivovu energii, je mnohem snazší tyto interakce zvládat a strávit. Je to hladší cesta než Proces siddhipuruša™. Jak procházíte 21 stupni tohoto procesu, vaše duše krok za krokem rozvíjí svou sílu pro zvládání Její energii. Skrze tento proces pochopíte kompletní strukturu své duše. Můžete se rozhodnout, kde a jak dosáhnete svého vlastního úspěchu.

Paramašiva jóga™ je stabilnější, pomalejší cesta k Božské Matce, než Proces siddhipuruša™. Přesto je vaše duše nabíjena božskou energií a velmi rychle si buduje svou odolnost. Osmnáct stupňů může být velmi snadno dokončeno v rozmezí čtrnácti úplňků až jednoho a půl roku. Ale dokončení posledních tří vrcholných stádií, které přinášejí daršan Božské Matky, může trvat celý život i déle. Záleží na vás, vašem úsilí a okolnostech.

© 2005-2024 Shirdi Sai Global Trust •  Kontaktní informace •  Opatření ohledně soukromí