Božská linie

Šrí Káléšvara dělá áratí svému mistrovi, Širdi Bábovi
Šrí Káléšvara dělá áratí svému mistrovi, Širdi Bábovi

Širdi Bába, Ježíš, Rámakrišna Paramahamsa, Ramana Maharši a Šrí Káléšvara jsou součástí Božské linie. Šrí Káléšvara říká, že k tomu, abychom mohli najít Boha, potřebujeme pomoc božských duší. „Jak nasávat kosmickou energii? Říká se jí energie Boha. Můžeme ji nasávat snadno. Musí to být skrze někoho svatého. Nejsme schopni kosmickou energii zvládnout přímo. Skrze nějakou svatou osobu, třeba Ježíše, Širdi Bábu, jakoukoli Ma, jakéhokoli Bábu, jakéhokoli Svámího, jakéhokoli svatého člověka, jakoukoli svatou duši. Je to skrze ně. Nejdříve musíme být schopni obdržet jejich energii – ochutnat ji. Když dokážete přijmout jejich energii, pak vás ta energie napojí na vesmír. Bez ochutnání lásky od mistra, od svatého člověka, od jakéhokoli tradičního člověka se silnou duší… pokud nedokážete přijmout jeho lásku, pokud od něho nemůžete dostat energii, pokud je vaše srdce vůči takovým lidem zavřené, žádná šance – nemůžete nasávat kosmickou energii. Nemůžete se napojit na vesmír. Nemůžete se napojit na Stvoření přírody. Musíme pochopit, že v obrovském Božím Stvoření jsme jen maličkými zrníčky. V tom neuvěřitelném Stvoření jsme jen nepatrnými zrníčky prachu.“

Širdi Bába (    -1918)

Ranní abhišék Širdi Bábovi v den Gurua
Ranní abhišék Širdi Bábovi v den Gurua

Širdi Bába žil po celý svůj život jako žebrák, žebraje almužnu od vesničanů v malém zapadlém městečku Širdi. Jeho prosté vnější vzezření maskovalo pravdu o jeho duchovní velikosti. Většinu svého života prožil v maličké polorozpadlé mešitě, kde neměl žádnou ochranu před horkem, deštěm ani zástupy lidí, kteří hledali úlevu od svých problémů a utrpení. Zvolil si život žebráka, přestože mohl žít jako král. Od svých oddaných dostával miliony rupií, ale na konci každého dne zůstal s prázdnýma rukama, protože všechno rozdal chudým.

Bába byl inkarnací Šivy a výjimečným jogínem s nejvyššími nadpřirozenými schopnostmi. Jeho jogínské činy byly nesmírné: měnil vodu na olej, objevoval se na mnoha místech zároveň, nesčetně oddaných zachránil z života ohrožujících situací, a při své poslední oběti se vzdal života, aby zachránil život svého milovaného oddaného. Tento fenomén pokračuje i v dnešní době.

Všechny lidské bytosti jsou jedním. Naším náboženstvím je lidskost.
Širdi Bába

Oddanost k němu rychle roste po celém světě, mezi lidmi všech vyznání. Jeho život byl ukázkou jednoty všech náboženství a naší základní jednoty. Přestože žil v mešitě, konaly se tam hinduistické modlitby a rituály. Lidé si lámali hlavu nad tím, zda-li je hinduista, nebo muslim. „Proto Bába učinil jedno prohlášení,“ říká Šrí Káléšvara, „‘Všechny lidské bytosti jsou jedním. Naším náboženstvím je lidskost.‘ Bába řekl, že není ani muslim, ani hinduista, že je vším. Kdokoli ho požádá o pomoc, bude mít jeho ochranu. Toho, kdo upřímně následuje Bábu, toho se nikdy nemůže dotknout strach. Strach je od něho vždy vzdálen. Ať se děje cokoli, je velice šťasten. ‚To je v pořádku. Prima. Fajn.‘ Tak nějak. Totálně odevzdaný.“
Před tím, než opustil své tělo, slíbil Širdi Bába světu, že odpoví každému, kdo ho s důvěrou zavolá. ‚Nikdy neopustím nikoho, kdo na mě spoléhá.‘“

Ježíš Kristus

Osvětlená socha Ježíše v ášramu při východu slunce
Osvětlená socha Ježíše v ášramu při východu slunce

Šrí Káléšvara říká: „Ježíš je člověkem obrovské lásky. Ta láska je neuvěřitelná. Když zažehnete ve svém srdci plamínek, plamínek lásky – ten plamínek se den po dni, den za dnem, zvětšuje nesmírně. Jakmile začne být obrovský, můžete velmi, velmi snadno Ježíše řídit. Ježíše nemůžete řídit silou své vůle, ve smyslu dominance, nemůžete dělat nic takového. Můžete ho přitáhnout jedině skrze lásku. Žádné mantry, žádné jantry, nic na něho nebude platit. Získáte ho jedině svým otevřeným srdcem a láskou, „Prosím, prosím.“

Milujte jeden druhého tak, jako jsem miloval já vás.
Ježíš

Přestože Ježíš umíral, disponoval neuvěřitelnou silou. Mohu říci, že je Bůh. Jenže on nikdy neřekl, že je Bůh. Uměl dělat zázraky. Nikdy svou sílu nepoužil pro sebe. Vždy myslel na ostatní, „Jak jim mohu pomoci? S čím jim mohu pomoci?“ Nikdy nikoho neproklel, a i když na něho někdo křičel, jeho prostou odpovědí byl – úsměv. Zkrátka je miloval a akceptoval jakoukoli energii, kterou na něho házeli.“

„Ježíš znal sílu Boha. Tentýž Bůh dával zkoušky. Jenže Ježíš Boha neřídil. Ježíš se na lidi nezlobil. Nikdy nepoužil svou sílu pro uspokojení vlastního ega. Jeho srdce bylo prostě otevřené, usměvavé a přijímající. To proto se stal největším, nejsilnějším mistrem ve vesmíru. Žádný mistr se neobětoval a neodevzdal takovým způsobem, jakým Ježíš. Ježíš přišel do Indie. Když byl velmi mladý, přišel do Indie, aby zkoumal Boha. Procestoval téměř celou Indii. To, že v Indii studoval, znamená, že rozmlouval s mnoha a mnoha různými světci. Nakonec v Indii získal sílu.“
h2. Rámakrišna Paramahamsa (1836-1886)

Oficiální portrét velkého světce Rámakrišny Paramahamsy
Oficiální portrét velkého světce Rámakrišny Paramahamsy

Rámakrišna Paramahamsa je jedním z nejmilovanějších indických světců. Jeho poselství světu bylo o základní jednotě všech náboženství. Za svého života dělal praktiky různých světových duchovních tradic. Po poznání výsledků těchto praktik bylo jeho konečným prohlášením: „Všechna náboženství vedou ke stejnému cíli.“

Všechna náboženství vedou ke stejnému cíli.
Rámakrišna Paramahamsa

Rámakrišna byl vroucím oddaným Božské matky, Mahákálí. Šrí Káléšvara říká, že Rámakrišna po mnoho let toužil vidět Matku, ale žádné duchovní cvičení ho k tomuto zážitku nepřivedlo. Kvůli nenaplněné touze spatřit Matku se dostal až do bodu, kdy chtěl spáchat sebevraždu. Nakonec byl jednou ženou, světicí, zasvěcen do praktik této linie, díky kterým byl schopen dosáhnout naplnění své nejhlubší duchovní touhy. Měl přímou zkušenost s Matkou, po které Ji vídal každý den. Tyto praktiky, díky kterým uviděl a pochopil Božskou Matku, nyní Šrí Káléšvara učí v Penukondě. Říká, že opravdová duchovní cesta musí dát přímou zkušenost božství. Na vlastní oči musíte spatřit, co nemůže být viděno. To je cíl praktik odkrytých Božskou linií.

Ramana Maharši (1879-1950)

Ramana Maharši
Ramana Maharši

Ramana Maharši zažil skutečné spirituální probuzení ve svých šestnácti letech, poté, co okusil povahu smrti. Po tomto zážitku opustil svůj domov a rodinu a vydal se na posvátnou horu Arunáčalu do jižní Indie, kde žil po zbytek života. Jeho jediným majetkem byl kus látky a hůl.

Ticho je neustále promlouvající, je to nekonečné proudění řeči, které je přerušováno mluvením. Slova stojí v cestě tomuto němému jazyku.
Ramana Maharši

Pozvolna se šířila pověst o „mudrci z Arunáčaly“ a mnoho lidí přicházelo, aby mohlo být v jeho přítomnosti. Mluvil jen zřídka, ale občas odpovídal na otázky. Když řekl: „Buďte tiší a vězte, že jsem Bůh,“ nebyl to návrh. „Ticho je nezbytné pro poznání a vědomé splynutí s Bohem – Vším co je, vždy bylo a vždy bude.“
Šrí Káléšvara má jedinečný vztah a spojení s Ramanou Maharšim a Rámakrišnou Paramahamsou. Říká, že oni tři jsou duševní bratři a po nesčetně životů podporují práci jeden druhého.

© 2005-2024 Shirdi Sai Global Trust •  Kontaktní informace •  Opatření ohledně soukromí