Young women chosen to receive the Educational Sponsorshop award
Young women chosen to receive the Educational Sponsorshop award

Soustřeďte se na svá studia a staňte se lepšími lidmi ve společnosti — pouze díky lepšímu vzdělání se může člověk stát lepším občanem pro svůj národ.

Podpora vzdělávání

Také k vidění

Lidem, kteří skutečně potřebují pomoc, pomozte, ale také se je snažte přimět, aby se sami vyvíjeli. To je jiný koncept.

Například: spousta lidí jsou velcí násoskové, závislí, s neuvěřitelně nízkou inspirací. Opravdu je musíte motivovat, aby se zvýšila jejich inspirace, opravdu je zapotřebí, aby se lidé v depresi vzchopili – „Ano ty to dokážeš, ty to zvládneš.” Dávat naději.

Kdokoli vám skutečně věří a přijde za vámi, tomu dejte naději. Můžete darovat skutečný život.
Šrí Káléšvara

Program sponzorování vzdělávání

Vědomosti jsou bohatstvím. Mnoho inteligentních, inspirovaných a talentovaných mladých lidí nikdy nedostane šanci se uplatnit kvůli finančním potížím. V roce 2008 SSGT se Šrí Káléšvarou jako předsedou založili “ Program na sponzorování vzdělávání”. Skrze tyto dotace vzdělávání dostává několik stovek studentů ekonomickou pomoc během kritických období vzdělávacího procesu.

Po shlédnutí tisíců žádostí toto stipendium obdrží nejslibnější a finančně nejvíce deprivované děti. Tato finanční odměna zajistí pokrytí nákladů na vzdělání těchto studentů v nejkritičtějším období jejich studia, 11. a 12. roce běžné školní docházky.

Celkové náklady první fáze tohoto programu překročily 250 000 USD (1 karor -10 000 000 Rs), a zvýší se trojnásobně během následujících 2 let. Příštím cílem je během následujícího semestru sponzorovat více než 1000 dalších nových studentů.

Ve své promluvě k první skupině studentů přijatých ke sponzorování se Šrí Káléšvara vyjádřil takto:

Nové Vysoké učení technické

Poskytnutí dotací pro Univerzitu Šrí Krišna Devaraji
Poskytnutí dotací pro Univerzitu Šrí Krišna Devaraji
Kontrola stavby nového inženýrského křídla
Kontrola stavby nového inženýrského křídla

V roce 2007 Šrí Káléšvara, výkonný předseda SSGT, přislíbil přes 600 000 USD (2,5 karorů) na stavbu nového křídla budovy Vysokého učení technického univerzity Šrí Krišna Devarája v Ánantapuru. Tento štědrý dar umožní univerzitě rozšířit své kurikulum, a přijmout navíc mnoho chudých studentů čekajících na přijetí.

SSGT vidí jako největší plýtvání talentem, když si to žáci, kteří se učit chtějí, nemohou dovolit kvůli finanční chudobě. Budoucí vývoj členů společnosti závisí na vzdělání svých dětí – bez tohoto kritického článku bude talent promrhán. Tento program nyní dává příležitost, aby talent a vzdělání vytvořili udržitelný pozitivní výsledek jak pro naše děti, tak i pro budoucnost společnosti. Při slavnostním otevření dokončení budovy dne 22. července 2008, řekl Šrí Káléšvara:

„Nejen v naší zemi, ale po celém světě vidím, jak mladí lidé prací v barech, restauracích a u benzínových stanic, ztrácí svou sílu k životnímu vzdělání. Z tohoto důvodu jsem sponzoroval stavbu Vysokého učení technického, která bude nápomocná chudým studentům, kteří se chtějí inženýrstvím zabývat.”

Novinové články o odpoře vzdělávání

<%= render :partial => ‘dm_news/news_items/news_page’, :locals => {:tagtext => ’education’} %>

© 2005-2024 Shirdi Sai Global Trust •  Kontaktní informace •  Opatření ohledně soukromí