Zkoušení mistra

Byl konec roku 2006 a já jsem nikdy předtím Svámího nepotkal. Studoval jsem a vyučoval spiritualitu už téměř dvacet let a věděl jsem, že když je student připraven, Mistr se objeví. Po dvaceti letech meditací jsem se cítil připravený na svou konečnou cestu za jednotou s Bohem a věděl jsem, že potřebuji osvíceného mistra, aby mě převedl přes poslední stádia. Je nemožné, aby to člověk zvládl sám.

Mým největším životním cílem bylo najít opravdového učitele, ale měl jsem předem vytvořenou představu, co by měl být Svámí schopen udělat. Přihlásil jsem se na interview se Šrí Káléšvarou v Tokiu.

Usoudil jsem, že pokud je Šrí Káléšvara opravdu zajedno s Bohem, měl by být schopen číst mé myšlenky. Také jsem usoudil, že by měl být schopen vytvořit „drahokam“. V mé knize bylo, že vidět a zažít zázrak z vlastní zkušenosti je nutností. Takže jsem v duchu požádal o důkaz, že Šrí Káléšvara je opravdu osvíceným indickým světcem. Věděl jsem, že ho testuji, ale pokud je učitelem, jakého jsem hledal, pokud projde mými „zkouškami“, odevzdám se mu duší i životem a budu následovat jeho učení. Bylo to pro mě obrovské setkání.

Od svých přátel jsem slyšel, že Šrí Káléšvara umí vytvořit prsteny, náhrdelníky a vibhúti. Z nějakého důvodu mi v mysli uvízl obraz určitého drahokamu. Chtěl jsem také důkaz, že je schopen číst mé myšlenky.

Během čekání na interview jsem neustále přemýšlel nad tím, že: „Teď všechno začne.“ Vešel jsem do malého pokoje na konci konferenční místnosti. Byla nás tam pětičlenná skupinka. Sedli jsme si před něho. Svámí se podíval přímo na mě a řekl: „Teď všechno začne.“ Srdce mi stouplo až do krku když jsem si uvědomil, že četl v mé mysli.

Potom, co si vyslechl všechny naše dotazy a vytvořil pro každého prsten, podíval se na mě a řekl: „Nastav ruku.“ Udělal jsem to. Hleděl do mých očí a dvakrát nebo třikrát otočil pravou rukou. Mezi jeho palcem a ukazovákem se objevil ten nejkrásnější drahokam a on ho jemně vložil do mé ruky. V tu chvíli jsem věděl, že jsem našel učitele, kterého budu následovat po zbytek svého života. Mé dotazy byly zodpovězeny a mé pochyby zmizely.

Všechny nás obklopila láska, která z něho vyzařovala. Byl tu muž, který dovolil Bohu, aby jím úplně prostoupil. Byl jsem doma. Ten vytvořený drahokam dodnes září nadpozemským světlem. Děkuji Svámí a Bábo. S vámi dvěma je můj život úplný.

© 2005-2024 Shirdi Sai Global Trust •  Kontaktní informace •  Opatření ohledně soukromí