Kvality nezbytné pro spiritualitu
Zlaté výroky Šrí Káléšvary

Zasvětit se

Jakmile se odevzdáte Bohu, duchovní praxi a své cestě, za žádných okolností se nevracejte zpět. Jakákoli tradice, jakékoli náboženství, jakákoli metoda, jakmile jste tím zaujati ohromeni, hotovo, chyťte se toho, pokračujte. Jakmile vstoupíte do spirituality, úplně se odevzdejte: „ať je to, co je to“. Zasvěťte svůj život spiritualitě, dokud nevyhrajete, dokud neuspějete. To je ryzí obětování se.

Důvěra v sebe sama

Jsou tři způsoby, jak vytvořit důvěru v sebe sama. Musíte je rozpoznat hluboko ve svém srdci. Nejprve musíte mít jasno, jaký je váš životní cíl. Za druhé, nikdy neztraťte inspiraci. Za třetí, vaše duše musí volat k Bohu o lásku.

Otevřené srdce k mistrovi

Můžete dělat běžné meditace, běžné praktiky, to je něco jiného. Pokud se ale chcete ve svém životě stát něčím význačným, pokud máte nejsilnější touhu převzít otěže, můžu vám na 100 % zaručit, že dokud bude vaše srdce ke mně a k Bábovi otevřené, nikdy z koně nespadnete. To je velmi, velmi důležité. Protože co se stane, když jedete na koni 80 mil za hodinu a ztratíte otěže? Když začnete pracovat s anděly, dušemi, duchy a najednou byste chtěli zavřít knihu a vyhodit ji? Jen si představte, co by se stalo.

h2 Žijte v pozitivitě

Nejsem soudce, abych posuzoval, kdo je špatný a kdo dobrý. Pro mě je vždycky všechno dobré. Budu žít v pozitivitě. Zemřu v pozitivitě. To je můj způsob života. Vždy myslím pozitivním způsobem.

Nepropásněte šanci kvůli své bláznivé mysli

Ať už to cítíte, nebo ne, vaše cesta běží. Dělejte své maximum. Čas je nad zlato. Čas je klenot. Když propásnete ten okamžik, ideální čas, tu šanci, kdo ví? Z 50 % můžete říct, že jsou to iluze a z 50 % můžete říct, že jsou to myšlenky vaší bláznivé mysli a pochyby. Opravdu to zničí vaši spiritualitu. Vezměte to jako zlatý výrok, podtrhněte si to.

Každý duchovně praktikující zažívá smutek

Léčitel znamená především člověk se zlomeným srdcem. Zapište si to do svých deníků a zvýrazněte si ta slova. Každý duchovně praktikující nese smutek ve svém srdci, jen neví, jaký smutek to je. Tečka. To je zlatý výrok. Plus, je tam nějaká sladkost. Je to smutné a je to sladké. Všichni duchovně praktikující po celém světě si nesou smutek. Je mi líto, to je zákon spirituality. Ale v tom smutku je štěstí. Je to jehla, která dělá stehy. Je to základ pro nasávání božství. Nemusíte to brát nějak ve zlém. Je to božský dar pro vaši duši. Pak v tom můžete najít radost, blaženost, saččidánandu.

Přizpůsobivá povaha

Mým poselstvím je úplné odevzdání se Bohu. Úplně se odevzdejte Bohu a všemu, co vám dává do života. Například jdete lesem. Máte s sebou kousek chleba. Naneštěstí ho v lese ztratíte. Jdete a pokračujete v cestě. Nemůžete nikde najít nic k jídlu. Pak si sednete pod strom a najdete kousek potlučeného ovoce jedno potlučené ovoce. Omyjete ho. Už máte hlad. Vezmete to ovoce a omyjete ho. Protože je potlučené, pomyslíte si: „Já to nechci.“ Pokud si tohle myslíte, a přesto ho sníte, prohráváte. Není to dobré. Pokud si pomyslíte: „Dobře, dnes mi Bůh žehná tímto jídlem. Děkuji ti, Bože, za to, že mě podrobuješ takovéto zkoušce.“ Přijměte to celým srdcem, nikoli s bolestí. Toto je velmi důležité. Nikoli přijmout to s nepříjemnými pocity, ale s velkou láskou. Mít velice přizpůsobivou povahu, naprosté přizpůsobení. Pak Bůh nebude mít žádné další plány, jak vás trápit.

Potom ať přijdou jakékoli myšlenky, vyplní se. Tomu se říká sankalpam, sankalpam, sankalpam. Jako když nějaký chlapec kráčí ulicí a zahlédne dívku: „Ach, je tak krásná.“ Jednou si pomyslí, že by ji chtěl. Poté odejde. Pak, jednoho dne, se ta věc splní. Rozumíte? Ta energie to přitáhne. Na jedné úrovni má jeho duše rezistentní sílu, aby to dostala. Pokud máte naprosto přizpůsobivou povahu, znamená to, že cokoli vám Bůh dává, energie Boha to od vás úplně odvrátí s testující energií. To, na co opravdu myslíte ve svém srdci, se později vyplní. Stane se vám to. To je jeden typ siddhi – sankalpam siddhi.

© 2005-2024 Shirdi Sai Global Trust •  Kontaktní informace •  Opatření ohledně soukromí