Božská Matka
Zlaté výroky Šrí Káléšvary

Božská Matka je univerzální

Božská Matka je matkou všech duší v tomto vesmíru. Nenáleží vůbec žádnému náboženství. Matka je univerzální Bůh/Bohyně. Tečka.

Všechno pochází z Matky

Matka je na této planetě nejvyšší, nejvyšší nadpřirozený charakter. Všechno z Ní pochází – špatné i dobré. Neříkám to obviňujícím způsobem, ale jedno je pravda – Ona stvořila tygra, Ona stvořila ovečku.

Mou touhou je napojit všechny na Matku

Mým hlubším cílem je poslat každého k Matce. Tím jedním cílem je spojit se s Božskou Matkou, mít touhu Ji zachytit. Jakmile vstoupíte do Matčina domu, Ona se o vás postará a dá vám to, co opravdu chcete. Pak Ji můžete požádat o jakýkoli lahodný pokrm. Pokud bude trpělivá, uvaří ho pro vás; v opačném případě uvaří vás. Jen vstupte do domu, pak se Ona postará.

Vidět Božskou Matku svýma fyzickýma očima

Abyste viděli Božskou Matku, musíte mít otevřené oči. Na 100 % Ji musíte vidět svýma fyzickýma očima. To je to nejdůležitější. Pokud Ji nevidíte svýma fyzickýma očima, jste v autohypnóze. S tím nesouhlasím. Tímto typem učitele ve vašem životě nejsem. „Svámí, medituji, mám krásné vize.“ To je dobře, to je v pořádku, ale já nemluvím o tom, vidět Božskou Matku jako vizi. Musíte Ji vidět na vlastní oči.

Vidět Božskou Matku znamená, že jste dosáhli vrcholného stupně

Pro každého člověka ve vesmíru existuje jeden zlatý výrok. I když jste se narodili do lidského těla a napojujete se na hodně (nadpřirozených) věcí, následujete rady svého mistra, vrcholné pozice dosáhnete až potom, co spatříte Božskou Matku. Od té chvíle máte rozvinutí svých schopností ve vlastních rukou. I když rozvíjíte své schopnosti, není 100% záruka, že vás Božská Matka nechá: „Dobře, dělej si, co chceš.“ Bude vás držet. Důvod, proč vás drží je… když vás drží a drží a potom vás pustí, váš život se stane krásným poselstvím pro tuto planetu. Stoprocentně.

Daršan Mahákálí

(Jakmile jednou uvidíte Mahákálí) budete mít vliv, budete schopni omýt negativitu kohokoli a budete schopni vyléčit kohokoli ve vesmíru. Její energie je vrcholným bodem, nejvyšším systémem ve vesmíru. Pokud Ji zachytíte, Její energie vás pročistí. Když se pak budete procházet v zahradě, dokonce i vzduch, který budete vdechovat a vydechovat, bude pročištěn. Nepřiblíží se žádní negativní duchové – abych byl upřímný, vůbec žádná šance. Obzvláště s těmito vibracemi, touto energií, žádná šance. Taková síla je v tom ukryta. Mahákálí znamená nejtvořivější forma Božské Matky.

© 2005-2024 Shirdi Sai Global Trust •  Kontaktní informace •  Opatření ohledně soukromí