Ježíšovy energetické kanály

(Původně otištěno v časopisech Wendezeit 03/2088 a Visionen 03/2008)

Článek ve Wendezeit jako PDF (v němčině) - klikněte pro stažení
Článek ve Wendezeit jako PDF (v němčině) – klikněte pro stažení
Článek z Visionen jako PDF (v němčině) – klikněte pro stažení
Článek z Visionen jako PDF (v němčině) – klikněte pro stažení

Indický mistr Šrí Káléšvara hovoří o své „zkratce“ k Božství, o Ježíši Kristu a o metodách, jak být šťastný.

Pětatřicetiletý mistr Šrí Káléšvara učí ve svém ášramu v jihoindické Penukondě západní studenty indickému vědění o léčení, které je na palmových listech starých tisíce let předáváno z generace na generaci. Šrí Káléšvara brzy zveřejní knihu o Ježíši, jeho životě a jeho cestě k osvícení v Indii a o meditačních technikách, díky kterým se člověk může přímo spojit s Božstvím. Je toho názoru, že duchovní mistr musí přivést své studenty na stejnou úroveň mistrovství, na které se nachází on sám.

Otázka: Vaše duchovní práce se soustředí především na západní studenty z Evropy a Ameriky. Mohou lidé, kteří vyrostli na Západě, přijmout požehnání indické tradice?

Šrí Káléšvara: Dal jsem svým západním studentům velmi mnoho procesů a energetických kanálů k pročištění, a tak jsem v jejich životech nastartoval velmi silné čištění. Prováděly je tisíce lidí, kteří dosáhli velkého úspěchu. S radostí se vydali na velmi disciplinovanou cestu a nyní vědí, v čem spočívá smysl jejich života. Jsou zde sami pro sebe, ale zároveň i pro druhé.

Tradice, kterou učím, je zkratkou. Když máte jasné poznání o této cestě a těchto energetických kanálech, můžete učinit neuvěřitelné duchovní zkušenosti. Bez zkušeností je těžké otevřít srdce. Například Ježíš dopomohl svým studentům k určitým zkušenostem a to byl důvod, proč v něj pevně věřili a následovali jej.

Zdá se, že velmi obdivujete Ježíše. Nazýváte ho „velkým šéfem“ a dokonce jste ve svém ášramu postavil chrám, který je Ježíši zasvěcený. Jaký vztah máte k Ježíši?

Mám ho, jeho energii na této planetě, velmi rád. On je velmi mocná bytost a pomohl mi s problémy různých lidí. Je úžasný přítel, mistr. Ježíš Kristus předpověděl, že se jeho studenti stanou silnějšími mistry než on. To je pravda. To znamená, že část energie svojí duše přenesl na jiné duše, na své studenty, aby je probudil a dal jim určité schopnosti.

Dnes existuje mnoho různých názorů na život Ježíše Krista. Kdo v Ježíše skutečně věří, nesmí se nechat skrze všechna tato rozporuplná stanoviska zmást. Tak můžete svoji duši učinit šťastnou.

Jste toho názoru, že Ježíš přišel do Indie a studoval u různých mistrů, aby v Indii dosáhl osvícení a léčivých schopností. Učil jste také výjimečné kanály, které nazýváte „Ježíšovy kanály“…

To, co jsem viděl ve své meditaci, mi ukazuje, že Ježíš přišel do Indie a Indii procestoval. Spolupracoval s mnoha krásnými dušemi. Uvidíte, velmi brzy bude zveřejněn jeho skutečný životní příběh. Svět je pro to nyní připravený – srdce jsou nyní otevřená. Lidé se chtějí dozvědět pravdu.

Znamená to, že se na Západě rozvine něco nového?

Ano. Na Západě už bylo dosaženo docela velkého úspěchu. Západní studenti jsou velmi krásné duše, ale doposud nikdo nebyl v zacházení s nimi dostatečně silný. Mistr musí pochopit přání svých studentů a starat se především o jejich pocity. Teprve tehdy jste pro svoje studenty silným, úspěšným mistrem.

Potkal jsem mnoho drogově závislých, alkoholiků a bláznivých sukničkářů. Dovedl jsem je k tomu, že s tím pozvolna přestali, tak aby zase přišli k sobě a mohli jít do hlubokého ticha. To je důležité. Uvolnit duši tak, že odříkáváte určité mantry a motlitby, a tím do duše přijímáte určité vibrace. To přináší narůstající vnitřní ticho. To stačí: vnitřní mír. Co víc člověk na světě potřebuje?

Co je podle vašeho názoru největším problémem v západních zemích?

Není zde dostatek lásky. Většina lidí chce vládnout ostatním, chtějí moc.

Existuje nějaký lék pro tak mnoho zlomených srdcí?

Ano. Kdo má zlomené srdce, musí trávit mnoho času v přírodě a být klidně a pokojně sám se sebou. To je velmi dobré řešení. Když tito lidé začnou být velmi klidní a pokojní sami se sebou, léčení začne automaticky. Vnitřní ticho má hodně co do činění s duchovností. Bůh není nic jiného než pokoj a láska. Když lidé začnou zacházet se sebou a se společností láskyplně, budou se chovat velmi láskyplně k celé planetě. Pak budou schopní vyřešit jakýkoliv problém zbraní lásky.

Na Západě se občas setkáváme s předsudky a obavami vzhledem ke konceptu Gurua a jeho studentů. Jak důležitý je Guru v dnešní duchovnosti?

Být guru znamená, že se musí starat o své studenty.

Být guru znamená, že se musí starat o své studenty. V současnosti je mnoho guruů zcela bláznivým způsobem kritizováno. Zčásti je to také vina studentů, kteří mistra rozmazlují, chtějí dostat ho pod kontrolu a občas z toho, že je k nim mistr velmi přátelský, získat výhody. Pak mistr rovněž čerpá, těží ze svých studentů. Neděje se to jen jednostranně, podílí se na tom obě strany. Mistr musí být naprosto disciplinovaný, striktně zachovávat odstup a zároveň být přátelský – pak nevznikají žádná kontroverzní stanoviska.

Opravdu potřebuje člověk mistra nebo gurua k tomu, aby dosáhl Boha?

V počátečním stádiu ano, to někoho potřebuje. Mít mistra nemusí znamenat, že ho člověk potřebuje po celý život. Tento koncept je chybný. Je to váš přítel, váš pomocník, který vás vede, dokud se později nebudete umět starat sami o sebe. Když se chcete naučit cokoliv speciálního, potřebujete někoho, kdo vám pomůže v počáteční fázi.

Někteří západní studenti jsou silnými léčiteli a mistry. Mají také velmi silné vědomí. Neexistují jen indičtí světci a guruové. Na světě existuje mnoho různých mistrů, ale poselství, informace, které dostávají od Boha a od vesmírné energie, jsou stejné.

Říkáte, že je důležité, spatřit Boha nejen ve vizích, ale uvidět ho i fyzickýma očima. Není Bůh prostě energie bez formy?

Člověk jej může vidět obojím způsobem, ale je vhodné mít nějakou skutečně silnou zkušenost. Možná máte překrásný sen nebo vidíte krásné světlo nebo Božství v nějaké formě. Existuje mnoho úrovní. Píšu teď zcela novou knihu o tom, jak se člověk může spojit s kanály Božské Matky.

Co je v duchovnosti konečným cílem?

Vědět, kdo jste a co je váš úkol.

Co je nejdůležitější poselství, které chcete dát světu?

Každý musí vytvářet na zemi mír. Musíme se všichni starat jeden o druhého. Musíte se starat o bolest ostatních lidí. I když máte mnoho problémů, když je někdo v nesnázích, musíte nějak pomoci. Proto jsme tady. Vytvořte Préma lóku, planetu čisté lásky. Získejte přátele, kteří s vámi budou v každé situaci. Snažte se získat co nejvíce upřímných, otevřených a skutečně láskyplných přátel. To je ráj. Hodně štěstí.

Děkuji za rozhovor.

Také děkuji. Byl to krásný rozhovor.

K osobě Šrí Káléšvary

Šrí Káléšvara, narozen 1973 v Ándhrapradéši v jižní Indii, meditoval již od mládí pod vnitřním vedením svého duchovního mistra Širdi Sáí Báby. Studoval prastaré palmové listy rišiiů a praktikoval zejména s mantrami a jantrami, které v nich byly popsány. Po letech putování a praxe se v roce 1993 usadil v jihoindické vesnici Penukonda, kde vystavěl ášram. Před nedávnem založil Univerzitu duše, na které mohou lidé z celého světa toto učení intenzivně studovat. V únoru 2007 obdržel jako uznání za svoji charitativní práci čestný doktorát na Univerzitě komplementární medicíny v Malajsii.

© 2005-2024 Shirdi Sai Global Trust •  Kontaktní informace •  Opatření ohledně soukromí