Ježíš přichází léčit
by A.F.

Nedávno jsem měla tu nejkrásnější, velmi dojemnou zkušenost. Byla jsem u bazénu v jednom rekreačním středisku, kde pracuji jako reflexolog – ale na to mám jen „papíry“, potřebuju tam být proto, aby linie Guru Parampara mohla přivést lidi a já mohla být nádobou, nebo nástrojem, ať je to cokoli. Měla jsem pokornou zkušenost, která byla tak nádherná, že stále cítím tu lásku.

Navštívila mě žena na invalidním vozíku. Přivezly ji její děti a vysvětlily mi, že je v posledním stádiu rakoviny. Přála si přijet na Ostrovy, byl to jeden z jejích snů. Ještě před dvěma, třemi dny byla schopná chůze, ale teď rakovina postoupila natolik, že musí být na vozíku. Vyzvedli jsme ji do mého reflexologického křesla a já s ní začala pracovat. Jako by tam ve skutečnosti ani nebyla. Tím myslím, že jsem její životní sílu cítila tak slabou.

Otevřela jedno oko, podívala se na mě a nevím, odkud to přišlo, ale řekla jsem: „Víte, máte na výběr a rozhodujete se právě teď. Máte pocit míru?“ Podívala se na mě, usmála se a odpověděla: „Ano.“ A já jsem pokračovala v práci s ní. Rukama jsem dělala reflexologii a v duchu odříkávala mantru a s Bábovou milostí dávala léčení. Bylo to neuvěřitelné. Předpokládala jsem, že s ní strávím deset nebo patnáct minut, protože jsem se obávala, že je příliš křehká na to, aby vydržela více. Uběhla skoro hodina a ke konci masáže/léčení začala být živější.

Samozřejmě, na fyzické úrovni jsem zlepšovala její krevní oběh, ale milost proudící od Báby a léčení od Guru Parampara – pro to nemám slov. Nenacházím slov pro to, co se stalo. Bylo to neuvěřitelné, začala se usmívat, podívala se na mě a zeptala se: „Kdo jste?“ Myslela jsem, že chce vědět jméno. Pak ale řekla: „Ne, kdo jste? Jste někdo opravdu mimořádný.“ Jen jsem se na ni podívala a vyšla ze mě slova, která jsem já nevymyslela: „Jsem odrazem lásky, jsem odrazem Ježíšovy lásky.“ Propukla v neuvěřitelný smích a řekla: „Ježíš stojí vedle vás. Víte, byl tu po celou dobu. A já chci více času, rozhodla jsem se, že ještě nechci odejít, chci více času.“

Když mne opouštěla, úroveň její energie byla úplně jiná. Bylo to neuvěřitelné požehnání.

© 2005-2024 Shirdi Sai Global Trust •  Kontaktní informace •  Opatření ohledně soukromí