Duchovní mistrovství
Zlaté výroky Šrí Káléšvary

Duchovní mistr musí pochopit pozitivitu i negativitu

Miliony lidí jsou závislé na drogách. Miliony lidí jsou v zajetí spousty špatných zvyků. Kdo jim může opravdu pomoci? Těmi nejgeniálnějšími lidmi jsou pouze duchovní mistři. Jedině skrze božskou lásku, lásku Boha, jim můžete neuvěřitelně pomoci. Pokud se opravdu chcete naučit tyto techniky, musíte pochopit bolesti světa a kanály kosmické energie pro vysávání negativity světa. Musíte jít na stranu pozitivní i negativní. Jakmile pochopíte obě strany, můžete se stát mistrem.

Připravit mistra je velká dřina

Opravdu je to pro mistra velká dřina udělat z každého studenta mistra. Pak rozhodne, jak moc může student opravdu „dřít“ v přírodě. Dřít ve smyslu mít schopnost pracovat s lidmi, komunikovat s lidmi. A také to znamená, kolik tvrdé práce můžete odvést pro službu světu. Jak moc jste ochotni vykonávat tu práci.

Připravovat mistry je obrovská práce

Připravit mistry iluzí, mistry mahámáji, to je obrovská práce. Připravit jednoho mistra je stejné, jako postarat se o 100.000.000 lidí… nejméně 100.000.000 lidí.

Je nezbytné studenty pročistit

Je mojí dharmou vyčistit některé nesmyslné věci, to, co ve studentovi stagnuje, i to, co si drží. Kdybych to nepročistil, kdybych jen dal a odešel, tak by to po mnoho životů nefungovalo. To proto od dávných časů až doteď, a především v posledních pár stoletích, nebyl žádný světec schopen připravit na této planetě úžasné studenty.

Mistrova průprava

Nechci svým studentům rozkazovat a říkat: „Měli byste dělat toto, měli byste dělat tamto.“ Dělejte to, co se vám líbí, buďte šťastní, ať je vám dobře. Ale když vás proškoluji, je to jako kdybych dělal ze skály sochu. V té době ta socha pláče: „Proč do mě tluče dlátem? Proč mě osekává?“ Ale po chvíli je z ní nádherná socha a zhotovují pro vás (lidé) krásné girlandy a házejí květiny k vašim nohám. To tesání je opravdu důležité. Někdo vytesal Bábovu sochu, odsekával kámen, tvaroval mu nohy. Bába se nikdy necítil špatně a neříkal: „Proč to tak dělá?“ On to potřeboval. Teď je hotov a my mu nabízíme květiny a růžovou vodu.

Pomáhání lidem je jóga

Pokud budete následovat s mistrem jednu úroveň, automaticky se stanete mistrem. Pak snadno budete schopni pomoci mnoha a mnoha lidem. Když pomáháte hodně lidem, to veliké štěstí, to je neuvěřitelné! Ať už jste jakkoliv prospěšní svým pacientům, nebo ať od vás získá jakýkoli prospěch člověk se zlomeným srdcem, vaše duše stoupá a stoupá a stoupá, je silnější a silnější. Aniž byste to zaznamenali, vaše duše je jako surový diamant. Vy ho pak vybrušujete do oslňující krásy. Ta energie, která dělá vaši duši tak oslnivou, je jeden druh meditace. Pomáhání lidem je jeden druh obrovské jógy.

© 2005-2024 Shirdi Sai Global Trust •  Kontaktní informace •  Opatření ohledně soukromí